Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Sadowa 11

38-500 Sanok

www.spp2.sanok.pl

 

Przedszkole czynne od poniedziałku do piątku

w godz. od 6.30 do 16.00

 

Dyrektor

mgr Magdalena Biłas 

tel. 13 46 310 02

 

Wicedyrektor

mgr Aneta Kurkarewicz-Jezierska

tel. 13 46 328 95

 

Sekretariat

tel. 13 46 310 02

e-mail: sekretariat@spp2.sanok.pl

adres skrytki ePUAP:   /SPP2Sanok/SkrytkaESP


Intendent

tel. 510 480 893

e-mail: ezalaczkowska@spp2.sanok.pl


Administracja urzęduje codziennie w godzinach

Poniedziałek od 7.00 do 16.00

Wtorek, Środa Czwartek od 7.00 do 15.00

Piątek od 7.00 do 14.00

 

 

Oddziały Zamiejscowe

 Sanok, ul. Jana Pawła 23 – tel. 13 46 328 95

Sanok. ul. Sadowa 12 – tel. 13 46 310 02

 

Spp2 * Przedszzkole nr 2 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * Jana Pawła * sanockie * Sadowa * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2