Dzieci w naszym przedszkolu wśród życzliwych ludzi czują się akceptowane i szczęśliwe.

serce-ruchomy-obrazek-0739

Jesteśmy placówką otwartą, przyjazną dla dzieci i rodziców, nowoczesną na miarę XXI w., w której:

 • każde dziecko traktujemy podmiotowo,

 • indywidualizujemy pracę z dziećmi uwzględniając ich potrzeby, możliwości, zainteresowania i zdolności,

 • stwarzamy wychowankom warunki do ich wszechstronnego rozwoju,

 • uczymy dzieci rozróżniania wartości uniwersalnych tj. dobro, prawda, przyjaźń, piękno,

 • rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem,

 • kształtujemy postawy proekologiczne i prozdrowotne,

 • zachęcamy dzieci do kreatywności we wszystkich dziedzinach aktywności,

 • budzimy wiarę we własne możliwości,

 • uczymy zrozumienia i tolerancji dla innych,

 • na bieżąco diagnozujemy osiągnięcia dzieci, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier,

 • zapewniamy dzieciom bezpieczne warunki pobytu, funkcjonalne i estetyczne pomieszczenia oraz bogatą bazę dydaktyczną,

 • oferujemy wykwalifikowaną i kompetentną kadrę pedagogiczną posiadającą duże doświadczenie w pracy z dziećmi,

 • działalność wychowawczą i dydaktyczną prowadzimy w oparciu o nowatorskie metody i formy pracy: I. Majchrzak, E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, P. Dennisona, W. Scherborne, K. Orffa, pedagogikę zabawy,

 • bierzemy udział w licznych konkursach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, akcjach charytatywnych i profilaktycznych,

 • organizujemy spotkania z profesjonalnymi artystami, przedstawicielami różnych zawodów,

 • organizujemy wycieczki, spotkania integracyjne, uroczystości przedszkolne,

 • promujemy osiągnięcia wychowanków w środowisku lokalnym,

 • kultywujemy tradycję i wychowanie regionalne,

 • respektujemy prawo każdego rodzica do zabierania głosu w sprawach przedszkola, zabiegamy o partnerską współpracę z rodzicami,

 • wychodzimy naprzeciw dzieciom, które wymagają indywidualnej diety żywieniowej.

 

spp2.jpg

Spp2 * Przedszzkole nr 2 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * Jana Pawła * sanockie * Sadowa * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2