Szanowni RodzicePodobny obraz

Wzory wypowiedzenia OC

W roku szkolnym 2023/24 Rada Rodziców

podjęła decyzję o wyborze Grupowego Ubezpieczenia

dzieci od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

w towarzystwie ubezpieczeniowym


TUZ UBEZPIECZENIA Wariant 3

ze składką 43 zł.

 

Kwota Ubezpieczenia - 20 000zł.

Niniejsze ubezpieczenie działa 24/h w domu, jak również w życiu prywatnym,

w przedszkolu oraz na zajęciach sportowych (cały świat).

seria i numer polisy - SZG 0001341

okres ubezpieczenia - od 1.09.2023r. do 31.08.2024r.

 

 Jak zgłosić szkodę

Wniosek o Wypłatę Świadczenia

Zakres Ubezpieczenia TUZ Wariant 3 - 43zł.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia TUZ

Tabela Norm Oceny Procentowej TUZ 

 

Ważne:

  1. Rodzice zdecydowani na skorzystanie z proponowanego Ubezpieczenia Grupowego       TUZUBEZPIECZENIA wpłacają kwotę 43zł. u nauczycielek poszczególnych grup do końca września.
  1. Rodzeństwo dziecka ubezpieczonego w TUZ UBEZPIECZENIA, uczęszczające do naszego przedszkola jest zwolnione z opłaty za ubezpieczenie.

spp2.jpg

Spp2 * Przedszzkole nr 2 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * Jana Pawła * sanockie * Sadowa * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2