RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

W grupach 3,4-latków                Znalezione obrazy dla zapytania dzieci gify

630–800

Schodzenie się dzieci. Praca indywidualna i wyrównawcza. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych.

Prace porządkowe w sali.

800–815

Ćwiczenia poranne.

815 –830

Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.

830–900

Śniadanie.

900–915

Przygotowania do zajęć.

915–945

Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego.

945–1110

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Pobyt w ogrodzie – zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, zabawy dowolne.

1110–1120 

 

Sprzątanie zabawek. Powrót z ogrodu.

1120–1130

W łazience czynności higieniczne oraz przygotowanie do obiadu.

1130–1200

Obiad.

1200-1400

Odpoczynek (leżakowanie) – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych pozycji

z literatury dziecięcej.

1400–1410

W łazience czynności higieniczne oraz przygotowanie do podwieczorku.

1410–1430

Podwieczorek.

1430–1600

Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci.

Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Prace porządkowe w sali.

W zależności od pory roku – zabawy dowolne w ogrodzie.

Rozchodzenie się dzieci.

 

W grupach 5,6-latków     Podobny obraz

630–815

Schodzenie się dzieci. Praca indywidualna i wyrównawcza. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych.

Prace porządkowe w sali.

815–825

Ćwiczenia poranne.

825 –830

Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.

830–900

Śniadanie.

900–915

Przygotowania do zajęć.

915–1015

Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego.

1015–1110

Zabawy w kącikach tematycznych wg zainteresowań dzieci .

Pobyt w ogrodzie – zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, zabawy dowolne.

1110–1120 

 

Sprzątanie zabawek. Powrót z ogrodu.

1120–1130

W łazience czynności higieniczne oraz przygotowanie do obiadu.

1130–1200

Obiad.

1200-1220

Krótki odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie bajek.

1220–1345

Zajęcia dydaktyczne wynikające z realizacji podstawy programowej. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy

ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe.

Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

1345–1400

W łazience czynności higieniczne oraz przygotowanie do podwieczorku.

1400–1430

Podwieczorek.

1430–1600

Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci.

Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Prace porządkowe w sali.

W zależności od pory roku – zabawy dowolne w ogrodzie.

Rozchodzenie się dzieci.

spp2.jpg

Spp2 * Przedszzkole nr 2 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * Jana Pawła * sanockie * Sadowa * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2